אודות העמותה לסיעוד אונקולוגי

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל נוסדה בשנת 1986 כקבוצת עניין לאחיות העובדות במחלקות אונקולוגיות בבתי חולים ובקהילה. בשנת 1988 זכתה להכרה רשמית כקבוצה מקצועית ונרשמה כעמותה. מספר החברים כיום עומד על כ-500. ועד העמותה נבחר בבחירות כלליות אחת לארבע שנים, ומונה 11 חברות. חזון העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי לקדם את הטיפול בחולי הסרטן ובמשמעותיים האחרים לו באמצעות מצוינות ואיכות טיפול בעשייה הסיעודית. חלק ממטרות העמותה הן קידום הידע של האחות האונקולוגית ותמיכה בתהליכים ונושאים המקדמים את הטיפול בחולה הסרטן.

ועד העמותה
נבחר בבחירות כלליות אחת לארבע שנים, הוועד מונה 11 חברות הנהלת העמותה כוללת יושב ראש, גזברית וראשי הועדות הבאות: ימי עיון, מלגות, חוקה ותקנון. מערכת העיתון "סיעוד אונקולוגי" פועלת במקביל לוועד העמותה. הבחירות האחרונות לועד העמותה התקיימו בדצמבר 2020.

חזון העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי
לקדם את הטיפול בחולי הסרטן ובמשמעותיים האחרים לו באמצעות מצוינות ואיכות טיפול בעשייה הסיעודית.

מטרות העמותה

  • לקדם הידע של האחות האונקולוגית
  • ליצור מערכות תמיכה מקצועיות באמצעות קבוצות עניין
  • לתמוך בתהליכים ונושאים המקדמים את הטיפול בחולה הסרטן
  • ליזום ולפתח סטנדרטים לטיפול
  • להיות מעורבים בקביעת מדיניות באמצעות השתתפות בועדות מקצועיות
  • לקדם שיתוף פעולה רב מקצועי בארץ ובעולם
  • לעודד ולקדם פיתוח מקצועי של חברות העמותה