אחים/יות מרכזי תחום

אחיות סטומה
שנת הקמת הקבוצה: 1975.
מטרה: עדכון ידע, דיון בסוגיות משותפות, בניית שיתופי פעולה בין בתי החולים, הקהילה וארגון בעלי סטומה, תמיכה רגשית וחיזוק תחושת שייכות לגוף מקצועי.
מרכזת: עליזה יפה עד 2008, כיום רינה דיכל, מומחית קלינית בטיפול תומך באגודה למלחמה בסרטן.
מספר אחיות בקבוצה: 45 מבתי החולים ומהקהילה.
מספר מפגשים בשנה: עד שלושה.
רשימת אחים/יות

פעילות הקבוצה:
קבוצת העניין של אחיות הסטומה הוקמה על ידי עליזה יפה, שהייתה האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן באותה עת ואחות סטומה. עליזה הבינה שבעלי הסטומה זקוקים לטיפול מיוחד. היא לקחה על עצמה ללמוד על צרכיהם הייחודיים, הן מהספרות המקצועית והן מהמטופלים עצמם ובני משפחותיהם, לצבור ידע ומיומנות.

קבוצת העניין שלאחיות הסטומה נוסדה על רקע הקמת ארגון בעלי סטומה בשנת 1974 באגודה למלחמה בסרטן, שמטרתו הייתה קידום שיקום בעלי הסטומה באמצעות מתן ייעוץ, קיום ימי עיון עבור בעלי סטומה ובני משפחותיהם, הפקת ביטאון לבעלי סטומה וחברוּת בארגונים בינלאומיים. כדי לקדם נושאים מגוונים הקשורים לסטומה, הוגדרה על ידי האגודה למלחמה בסרטן מטרה להקים בכל בית חולים גדול משרה של אחות שמתמחה בטיפול בבעלי סטומה. עליזה יפה, שפעלה רבות להעסיק אחיות כאחיות סטומה, ייסדה את קבוצת העניין הארצית של אחיות הסטומה. הקבוצה הורחבה בהדרגה על ידי איתורן של האחיות העוסקות בסטומה מבתי החולים השונים על ידי עליזה יפה. בשלב מאוחר יותר, כשמשך האשפוז קוצר, והיה צורך להרחיב את התפקיד גם לקהילה, מטבע הדברים צורפו גם אחיות הסטומה של הקהילה לקבוצה.

יש לציין שהייתה הטרוגניות רבה בין חברות הקבוצה מבחינת ניסיון בשטח, השכלה (אקדמית או לא אקדמית), השתלמות בקורס על בסיסי, הגדרות תפקיד שונות במקומות העבודה ועוד. כדי "ליישר קו" מבחינת התכנים הקשורים לסטומה, נפתח קורס ראשון לאחיות סטומה באגודה למלחמה בסרטן שנבנה ורוכז על ידי עליזה יפה. בהמשך התקיימו השתלמויות נוספות בנושא סטומה, במסגרת האגודה למלחמה בסרטן ובשיתוף בתי חולים או קופות החולים (דוגמת קופת חולים מאוחדת, בית חולים קפלן ועוד). מאוחר יותר, אחיות סטומה ותיקות קיימו ומקיימות עד היום השתלמויות לאחיות במרכזים רפואיים שונים (דוגמת תל השומר, רמב"ם, סורוקה). בנוסף, מספר אחיות ותיקות נשלחו להמשך לימודים בחו"ל, וחלקן המשיכו בפעילות בארגונים בינלאומיים.

בעבר כאמור, הקימה וריכזה את הקבוצה עליזה יפה, אחות סטומה ואחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן במשך שנים רבות עד פרישתה לגמלאות בשנת 2008. בהמשך ריכזה אותה ליויה כסלו, אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן ומשנת 2015 מרכזת אותה רינה דיכל, אחות אונקולוגית, מומחית קלינית בטיפול תומך באגודה למלחמה בסרטן.

כיום, הקבוצה כוללת כ-45 אחיות מבתי החולים ומהקהילה. המפגשים מתקיימים באגודה למלחמה בסרטן כפעמיים עד שלוש פעמים בשנה. מטרת המפגשים: עדכון ידע, דיון בסוגיות משותפות, בניית שיתופי פעולה בין בתי החולים, הקהילה וארגון בעלי סטומה, שיתוף בפרוטוקולים של עבודה, תמיכה רגשית וחיזוק תחושת שייכות לגוף מקצועי ארצי. לצורך עדכון הידע מוזמנים אנשי מקצוע שונים מתחום הרפואה האונקולוגית, הכירורגיה, הפיזיותרפיה, התזונה, הסקסולוגיה ועוד, ולצורך תמיכה רגשית מתקיימות סדנאות מגוונות.

מתאמות שד
שנת הקמת הקבוצה: 1997.
מטרה: עדכון ידע, דיון בסוגיות משותפות, בניית שיתופי פעולה בין בתי החולים ובין בתי החולים והקהילה, תמיכה רגשית, חיזוק תחושת שייכות לגוף מקצועי ועריכת מחקרים.
מרכזת: עליזה יפה עד 2008, כיום ליויה כסלו, אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן.
מספר אחיות בקבוצה: כ-50 מבתי החולים ומהקהילה.
מספר מפגשים בשנה: ארבעה.
רשימת אחים/יות

פעילות הקבוצה:

קבוצת העניין של אחיות השד הוקמה בעקבות השתלמות של כחודש ימים בנושא סרטן שד שהתקיימה ביוני 1997 באנגליה. השתתפו בסדנא כעשרים אחיות שנבחרו על ידי מנהל הסיעוד של משרד הבריאות. בעקבות ההשתלמות, אותן האחיות התגבשו לקבוצת עניין, כאשר בשלב מסוים, לאחר מספר חודשים, עליזה יפה, האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן באותה עת לקחה על עצמה לרכז אותה.

הקבוצה מונה כיום כחמישים אחיות מבתי החולים ומהקהילה. המפגשים מתקיימים, לרוב באגודה למלחמה בסרטן כארבע-חמש פעמים בשנה. מטרת המפגשים: עדכון ידע, דיון בסוגיות משותפות, בניית שיתופי פעולה בין בתי החולים והקהילה, שיתוף בפרוטוקולים של עבודה, תמיכה רגשית וחיזוק תחושת שייכות לגוף מקצועי ארצי. לצורך עדכון הידע מוזמנים אנשי מקצוע שונים מתחום הרפואה האונקולוגית, הכירורגיה, הפיזיותרפיה, התזונה, הסקסולוגיה ועוד, ולצורך תמיכה רגשית מתקיימות סדנאות מגוונות. בין השאר הקבוצה עוסקת גם בעריכת מחקרים משותפים.

אחיות מיניות
שנת הקמת הקבוצה: 2002.
מטרה: עדכון ידע, דיון בסוגיות משותפות, הדרכה, חיזוק היכולת לפתח את נושא המיניות בשדה הקליני, תמיכה בפיתוח תפקיד מדריך בנושא המיניות/ מרכזת נושא המיניות בבית החולים/קהילה.
מרכזת: שרון נשר פלג בשנים 2002-2005, ליויה כסלו 2005-2008, ומשנת 2008: לנה קורץ אלמוג, יועצת מיניות של אגודה למלחמה בסרטן, מטפלת במיניות מוסמכת ע"י אוניברסיטת בר אילן, M.A. בבריאות נפש קהילתית.
מספר אנשי מקצוע: כ-12.
מספר מפגשים בשנה: עד שלושה.
רשימת אחים/יות

פעילות הקבוצה:

קבוצת העניין הארצית של אנשי מקצוע שונים (אחיות אונקולוגיות, עובדות סוציאליות, רופאים) קיימת בהרכב הזה משנת 2008, כאשר היא הוקמה במקור ע"י שרון נשר פלג בשנת 2002 ונועדה רק לאחיות אונקולוגיות. בהמשך כששרון סיימה את תפקידה, היא רוכזה ע"י ליויה כסלו, כיום אחות ראשית של אגודה למלחמה בסרטן. כיום, מנחת הקבוצה, לנה קורץ אלמוג, מטפלת מיניות ויועצת מיניות של אגודה למלחמה בסרטן.

המפגשים מתקיימים באגודה למלחמה בסרטן כשלוש פעמים בשנה. מטרת המפגשים: עדכון ידע, דיון בסוגיות משותפות, הדרכה, ליווי אנשי מקצוע בפתרון סוגיות הקשורות למיניות אצל מתמודדים עם סרטן וכן ליווי אחיות אונקולוגיות המעוניינות לפתח שירות של ייעוץ מיני במערך האונקולוגי במרכזים הרפואיים או בקהילה.

מבנה המפגשים מורכב מ-Journal Club, בו אחד מהמשתתפים מציג מאמר עדכני בנושא מיניות וסרטן ומתקיים דיון סביב המאמר. לאחר מכן, לעתים ישנה הרצאת אורח ובחלק השלישי, הדרכה והנחיה על מקרים מהשדה הקליני.

טיפול תומך
שנת הקמת הקבוצה: 1986.
מטרה: ניסוח הגדרות תפקיד, עדכון ידע, דיון בסוגיות משותפות, חיזוק שיתופי פעולה בתי החולים - הקהילה, תמיכה רגשית וחיזוק השייכות לגוף מקצועי ארצי.
מרכזת: עליזה יפה עד 2008, כיום רינה דיכל, מומחית קלינית בטיפול תומך באגודה למלחמה בסרטן.
מספר אחיות: כ-80 מבתי החולים ומהקהילה.
מספר מפגשים בשנה: עד שלושה.
רשימת אחים/יות
רשימת יחידות פליאטיביות/טיפול תומך

פעילות הקבוצה:

קבוצת העניין הארצית של אחיות הקהילה הוקמה בשנת 1986 על ידי עליזה יפה, אחות ראשית של האגודה למלחמה בסרטן באותה עת לאחר שהיא זיהתה צורך זה. עליזה ריכזה קבוצה זו במשך שנים רבות, עד פרישתה לגימלאות בשנת 2008. אחת המטרות הראשונות של הקבוצה הייתה הגדרת התפקיד של אחות אונקולוגית בקהילה. מאמר מפורט על אחיות אונקולוגיות בקהילה ניתן למצוא בגיליון השלישי של ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל שהוא הגיליון החגיגי שהופק לציון 30 שנה להקמת העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי. בהמשך הקבוצה התרחבה גם לאחיות טיפול תומך בקהילה ובבתי החולים. הקבוצה מונה כיום כשבעים וחמש אחיות.

המפגשים מתקיימים באגודה למלחמה בסרטן כשלוש פעמים בשנה. מטרת המפגשים: עדכון ידע, דיון בסוגיות משותפות, בניית שיתופי פעולה בין בתי החולים והקהילה, שיתוף בסוגיות משותפות, תמיכה רגשית וחיזוק תחושת שייכות לגוף מקצועי ארצי. לצורך עדכון הידע וטיפוח ופיתוח הפן הרגשי-רוחני והרב תרבותי מוזמנים אנשי מקצוע שונים מתחומים שונים ומגוונים בהתאם לנושא עליו מתמקדים באותו המפגש. אחרי עליזה יפה ריכזה את הקבוצה ליויה כסלו, אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן ומשנת 2015 מרכזת אותה רינה דיכל, אחות אונקולוגית, מומחית קלינית בטיפול תומך.

אחיות קרינה
שנת הקמת הקבוצה: 1996.
מטרה: ליצור ולעודד שיתוף פעולה בין האחיות, ליזום ולפתח סטנדרטים לעשייה אחידה מבוססת ראיות, לקדם את הפיתוח המקצועי ולהוות עבור האחיות מערכת תמיכה.
מרכזת: שרה גרדין, אחות אחראית מכון הקרינה במרכז הרפואי רבין.
מספר אחיות בקבוצה: 17 משבעה מכוני קרינה.
מספר מפגשים בשנה: שלושה.
רשימת אחים/יות

פעילות הקבוצה:

לראשונה התאספה הקבוצה בדמצבר 1996 לאחר מפגש או שניים בודדים פסקו המפגשים והחלו שוב באופן רציף ושוטף ב - 20.4.2001. במפגש הראשון שהתקיים ב - 2001 נכחו 9 אחיות - 6 מכוני קרינה היו ברשימה ובסך הכל עבדו 9 אחיות במכונים השונים. מטרת המפגשים הייתה לספק הזדמנות למפגש, שיתוף בבעיות השונות בתהליך בניית התפקיד וקידום העשייה המקצועית בתחום. הוחלט על קיום 3 מפגשים לשנה. ואחת לשנה מפגש משותף לתרפיסטים הם רנטגנאי הטיפול ולאחיות קרינה.

כיום מונה רשימת אחיות הקרינה כ-17 אחיות ב-7 מכוני קרינה.