הדרכת מטופלים

שירות אונקולוגי אישי
בהדסה פותח שירות חדש הנקרא " שירות אונקולוגי דיגיטלי - אחות מתאמת אישית: תפקיד אותו ממלאת דליה גורדון. ליווי מטופלים עם חשד לסרטן - לפני האבחנה עד האבחנה וההפניה לאונקולוגים.

תרופות לטיפול פומי
דפי מידע אלה באים לסייע לאחות האונקולוגית בכל אתר טיפול, לספק למטופל את המידע העדכני ביותר אודות הטיפול הניתן לו.

לימפומה
מצגת הסבר למטופלים מאת רונית עובדיה, אחות אחראית מכון המטולוגי ב"שיבא". המצגת נועדה לתת הסבר למטופלים על מחלת הלימפומה והטיפולים העדכניים בה.

הדרכה למטופל שמשתחרר לאחר טיפול ראשון בלוקמיה
חוברת הדרכה מאת בי"ח "שיבא" ובה הנחיות למטופל בטיפול יומיומי וכללי התנהגות לאחר טיפול ראשון בלוקמיה.

הדרכה למטופל המקבל טיפול על פי פרוטוקול ABVD
דף הדרכה למטופל. נכתב ע"י צוות המכון ההמטולוגי בבי"ח "שיבא". הסבר על התרופות השונות ותופעות הלוואי.

הנחיות לטיפול באינפיוזר - 2009

חוברת הדרכה למטופלים עם PEG
חוברת המיועדת למטופלים המקבלים טיפול לראש צוואר ומקבלים הזנה דרך צינור הזנה לקיבלה PEG

חוברת הדרכה למטופל עם צנתר מרכזי מסוג היקמן
חוברת הדרכה של ביה"ח "שיבא"

חוברת הדרכה למטופל עם צנתר מסוג PICC (פיקליין)
חוברת הדרכה של ביה"ח "שיבא".

חוברת הדרכה למטופל עם צנתר מרכזי מסוג פורט א-קאט
חוברת הדרכה של ביה"ח "שיבא"

חוברת הדרכה לטיפול בבחילות והקאות
חוברת של העמותה לקידום הסיעוד האונקלוגי בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן

חוברת הדרכה לטיפול בבחילות והקאות בשפה הרוסית
חוברת בהוצאת האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

דף הדרכה לחולה לימפומה שמתשחרר לאחר טיפול בפרוטוקול ESHAP
דף הדרכה מאת בית חולים "שיבא" נכתב ע"י אלומה סקעת ונורית שניידר

היבטים לימודיים וחברתיים בהתמודדות עם ילד חולה סרטן
חוברת המיועדת למורים בקהילה שבכתתם ישנו תלמיד שחלה במחלת הסרטן. החוברת הוצאה ע"י האגודה למלחמה בסרטן

הטיפול בחולה עם גרורות לעצמות ינואר 2012
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בתמיכה של חברת נוברטיס השיקה ערכה לטיפול בחולה עם גרורות לעצמות המקבל ביפוספנטים. האגדן הוא פרי של קבוצת עבודה שכתבה הנחיות למטופל, לאחות ולרופא המטפל בנושא טיפול בביפוספנטים (ארדיה, זומרה ובונפוס) את הערכה ניתן לקבל במשרדי העמותה.

הערכה כוללת:
1. דף מידע למטופל לקראת טיפול בארדיה (Aredia)
2. דף מידע למטופל לקראת טיפול בזומרה (Zomera)
3. דף מידע למטופל לקראת טיפול בבונפוס (Bonefos)
4. דף מידע לקראת טיפול בבונפוס (Bonefos) פומי
5. דף מידע לקראת טיפול מניעתי בזומרה (Zomera)
6. מכתב הפנייה למרפאת פה ולסת / מרפאת שיניים
7. אמדן מצב מטופל לקראת טיפול בביפוספנטים - למילוי ע"י האחות
8. מעקב רשימת תיוג לאחות:"הכנת מטופל לקראת טיפול בביפוספנטים במרפאה"