היסטוריה

"העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי" הוקמה בשנת 1986 כקבוצת עניין, בהשראת עמיתים מאנגליה שם האחיות האונקולוגיות התארגנו והקימו ארגון מקצועי, במטרה לקדם נושאים קליניים ואקדמיים בתחום הסיעוד האונקולוגי, באמצעות כנס שהתקיים בלונדון בשנה זו. בכנס זה נחשפה עליזה יפה לפעילות עצמה ולחשיבות הפעילות הבינלאומית, על מנת לקדם יחד נושאים על סדר היום.

הקמת העמותה כללה מספר ישיבות מקדימות, בהן השתתפו אחיות אחראיות של מכונים אונקולוגיים והמטולוגיים, האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן ואחיות מתחום האקדמיה על מנת לגבש השקפת העולם, דרכי פעולה ובחירת הדרכים ליישום הרעיונות.

המפגש הראשון של הקבוצה התקיים בבניין האגודה למלחמה בסרטן, במהלכו נבחר ועד שכלל שישה נציגים מרחבי הארץ ובראשו נבחרה הגב' עליזה יפה. חברי הוועד כללו את: הגב' שולה ויתקון, הגב' חיבה רכס, הגב' אמירה מורג, הגב' צילה גרא והגב' מירי גור. בהמשך הוקמו ועדות שונות, שתפקידן היה לקיים את המעבר הפורמלי מקבוצת עניין לעמותה, הרשומה כדין ברשם העמותות. ב- 1988 הוכרה קבוצת העניין כעמותה מקצועית על ידי רשם העמותות.

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי צמחה והתרחבה ומונה היום כ-500 חברים, העוסקים בכל תחומי העשייה של הסיעוד האונקולוגי. העמותה פועלת במישורים רבים לקדם את הידע של האחות ואת איכות הטיפול בחולה ובמטפלים בו.

מדור זה הוקם למען השנים הבאות ניתן למצוא בו תיעוד להיסטוריה של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי. בראש העמוד קישורים לחומרים היסטוריים הקשורים לעמותה: תעודות ורישומים וכתבות המתעדות את ההיסטוריה של העמותה מתוך הביטאונים.

מן הבטאון

ההסטוריה של הסיעוד האונקולוגי / גליון 3 דצמבר 2013

העיתון חוגג 12 שנה

ההיסטוריה של העמותה / גליון דצמבר 2016

חברות קבוצת ענייין 1991

תעודות ואישורים

רישום העמותה:  

תעודה - שינוי שם מקבוצת עניין לעמותה: