הנחיות לאחיות

צנטרים מרכזיים
חוברת הדרכה - הנחיות מקצועיות לטיפול בצנטר מרכזי

תרופות ציטוטוקסיות
מצגת מאת שרה בן עמי. המצגת עוסקת בסכנות בחשיפה תעסוקתית לתרופות ציטוטוקסיות, דרכי התגוננות ומניעת חשיפה. מצגת חשובה ביותר לעוסקים בטיפול ציטוטוקסי

תזונה בחולים המטואונקולוגים וחולי GVHD
מצגת מאת נורית שניידר-יאיר שהוצגה ביום העיון השנתי 2011 במושב "תזונה"

הנחיות מקצועיות לטיפול בצנתר מרכזי - 2016
הנחיות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל האגודה למלחמה בסרטן

הנחיות משרד הבריאות לטיפול בצנתרים מרכזיים - 2011
חוזר מנהל רפואה במשרד הבריאות למניעת זיהומים בצנתרים מרכזיים. מעודכן למרץ 2011

חוברת הדרכה בנושא כאב בחולים עם מחלות ממאירות - 2008
הנחיות קליניות מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית

חוברת הדרכה לטיפול בכאב - 2007
חוברת הדרכה לטיפול בכאב ממקור סרטני בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן וחברת רפא

הנחיות לטיפול בעור למטופלים המקבלים קרינה חיצונית
נכתב ע"י שרה גרדין וקבוצת העניין של אחיות הקרינה ב-2009 כולל אמדן והנחיות להתערבות