סרטן שד 08.01.2024

טיפול מוכוון תגובה בנשים עם סרטן שד מוקדם חיובי ל-HER2

ממצאים ממחקר PHERgain מדגימים כי אסטרטגיית טיפול של פרג'טה והרספטין מוכוונת תגובה לפי PET ומותאמת להשגת pCR (תגובה פתולוגית מלאה) בנשים עם סרטן שד מוקדם חיובי ל-HER2 יכולה לייתר את הצורך בטיפול כימותרפי בעד כשליש מהמטופלות

כימותרפיה לסרטן השד (אילוסטרציה)

מחקר PHERgain הינו מחקר פאזה II אשר נועד לבחון את יכולת היישום של דה-אסקלציה טיפול בפרג'טה והרספטין (HP) ללא מתן של כימותרפיה לפי תגובה לטיפול ב-PET והשגת pCR. מבנה המחקר מבוסס על אסטרטגיית טיפול מוכוונת תגובה, המטופלות המגיבות לטיפול מוקדם במחקר ממשיכות עם טיפולים ביולוגיים בלבד, ואלו שלא מגיבות עוברות לקבל את הטיפול הסטנדרטי של כימותרפיה בשילוב טיפולים ביולוגיים.

בניתוח מוקדם יותר של מחקר זה, 227/285 מהמטופלות קבוצה Bי(79.7%) אשר לא קיבלו כימותרפיה לאחר רנדומיזציה, היו בעלות תגובה ב-PETי(PET-responder – RX) ו-86/227 ממטופלות אלו (37.9%, 95% CI,י31.6 - 44.5; p,0.0001) השיגו תגובה פתולוגית מלאה (pCR).

כעת התפרסמו ב-Journal of Clinical Oncology, נתוני התוצא העיקרי השני - הישרדות ללא  מחלה פולשנית (invasive disease-free survival – iDFS) ב-3 שנים, בקרב מטופלות קבוצה B. מטופלות בשלבי מחלה I-IIIA,י HER2+, אשר טופלו עם HP (± טיפול אנדוקריני). מטופלות אלו קיבלו טיפול כימותרפי רק במקרים של העדר תגובה ב-PET לאחר 2 סבבי טיפול ו\או non-pCR.

מחקר PHERgain נערך בין ה-26 ליוני 2017 ל-24 באפריל 2019 וכלל סך של 356 מטופלות (71 בקבוצה A ו-285 בקבוצה B). 63 (89.0%) מהמטופלות בקבוצה A ו-267 (93.7%) מהמטופלות בקבוצה B המשיכו לניתוח.

תוצאות המחקר הדגימו, כי בקבוצה B, שיעורי ה-iDFS ל-3 שנים בכלל אוכלוסיית המחקר (ITT) עמד על 95.4% (95% CI,י92.8-98), והשיגו בזאת את התוצא העיקרי השני (P<0.001). לאחר תקופת מעקב חציונית של 43.3 חודשים, דווח סך הכל על 12 מקרי iDFS, הכוללים 8 מקרים של חזרה מרוחקת (3.0%), 3 מקרים של חזרה מקומית בשד השני (1.1%) ומקרה בודד של מוות שאינו קשור למחלה (0.4%).

בקרב המטופלות בקבוצה B אשר היו בעלות תגובה ב-PET, השיגו pCR ולא קיבלו טיפול כימותרפי (N=86), רק מטופלת אחת היתה עם חזרת מחלה פולשנית (חזרה מקומית בשד השני), עם שיעור iDFS ב-3 שנים של 98.8% (95% CI,י96.3-100.0).

בהשוואה לנבדקים מקבוצה B, בקבוצה A אשר קיבלו את הטיפול הסטנדרטי (כימותרפיה בשילוב HP) נרשמו מספר רב יותר של תופעות לוואי הקשורות לטיפול ותופעות לוואי חמורות (דרגה 3 ומעלה: 61.8% לעומת 32.9% [P<0.001], תופעות לוואי חמורות: 27.9% לעומת 13.8% [P=0.01], בהתאמה). נבדקי קבוצה B אשר היו בעלות תגובה ב-PET והשיגו pCR, היו בעלי המספר הנמוך ביותר של תופעות לוואי מדרגה 3 ומעלה (1.2%) וללא אירועים של תופעות לוואי חמורות. לא דווח כלל על מוות הקשור לטיפול.

מתוצאות מחקר זה עולה כי אסטרטגיית טיפול המבוססת תגובה לפי PET  ומותאמת להשגת pCR בקרב מטופלות עם סרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי, מביאה לשיעורים משמעותיים של iDFS ב-3 שנים. התוצאות אשר התקבלו במחקר זה, דומות לאלו ממחקרי עבר אשר בוצעו בקרב נשים אשר קיבלו טיפול טרום ניתוחי בכימותרפיה בשילוב טיפולים נוגדי HER2. כפי שהוצג במחקר זה, אסטרטגיית טיפול זו מזהה כשליש מהמטופלות עם סרטן שד מוקדם חיובי ל-HER2 אשר יכולות לקבל פרוטוקול טיפול ללא כימותרפיה עם פחות תופעות לוואי .

מוגש מטעם רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ

מקור:

DOI: 10.1200/JCO.2023.41.17_suppl.LBA506 Journal of Clinical Oncology 41, no. 17_suppl (June 10, 2023) LBA506-LBA506.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  סריקת PET,  PCR,  כימותרפיה,  סרטן שד חיובי ל- HER2,  מחקרים